Skyfillers Online hjælp - E-Mail Arkivering

På denne side finder du alle informationer om E-mail Arkivering. Skulle de tilgængelige informationer ikke hjælpe dig videre eller savner du noget, kontakt gerne vores support direkte. Alternativt kan du også sende en supportforespørgsel via vores hjemmeside.

Support Kontakt:   +45 70 22 15 22   support@(*** please remove ***)skyfillers.dk

Downloads

  • Outlook Add-In (til Windows) – English

Hyppige spørgsmål & svar

Hvilke e-mails bliver arkiveret automatisk?
Alle ind- og udgående e-mails arkiveres automatisk. Det er også muligt at arkivere interne e-mails.
Bruger du vores produkt Hosted Exchange sammen med e-mail arkiveringen bliver interne e-mails arkiveret automatisk.

Hvad sker der med de arkiverede e-mails hvis en postkasse slettes?
Arkiverede e-mails forbliver i arkivet i den valgte opbevaringsperiode. Den brugte diskplads fratrækkes de forblivende brugere.

Kan der fastlægges forskellige opbevaringsperioder?
Ja, opbevaringsperioden kan fastlægges særskilt per domæne, i grupper eller for enkelte brugere.

© Skyfillers ApS